Το σύστημα της ωροσκοπικής αστρολογίας έχει αναπτυχθεί στην περιοχή της Μεσογείου, και ειδικότερα στην ελληνιστική Αίγυπτο. Ένα ακριβές και περίπλοκο σύστημα, που χρονολογείται από τα τέλη του 2ου ή στις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ.. Σε αυτή την παράδοση της αστρολογίας, δίνεται  έμφαση είναι σε δισδιάστατα διαγράμματα του σύμπαντος, γνωστά ως ωροσκόπια, τα οποία προκύπτουν για ορισμένες συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Τα ωροσκόπια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θέσης των ουράνιων σωμάτων κατά τη συγκεκριμένη στιγμή και στη συνέχεια συμπεραίνεται κάποια έννοια από αυτά.

Ωστόσο, τα διαγράμματα, η θέση καθώς και η έννοια, διαπιστώνεται με βάση ένα προκαθορισμένο σύνολο κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών. Συνήθως, το ωροσκόπιο λαμβάνει υπ’ όψιν τη στιγμή που ένα άτομο γεννιέται. Ωστόσο, μπορεί επίσης να γίνει κατά την έναρξη μιας επιχείρησης ή γεγονότος, ώστε να έχουμε μια ιδέα για την πιθανή έκβασή τους. Η Ωροσκοπική αστρολογία είναι εντελώς διαφορετική από τα άλλα είδη της αστρολογίας, καθώς βασίζεται στον υπολογισμό των μοιρών του ανατολικού ορίζοντα, που ανατέλλει με φόντο την εκλειπτική σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που είναι γνωστή ως η ανοδική.


Ωροσκόπιο
Η Ωροσκοπική αστρολογία περιστρέφεται γύρω από τον υπολογισμό ενός αστρολογικού γραφήματος, γνωστό ως ωροσκόπιο. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δισδιάστατο διάγραμμα, το οποίο βοηθά στην εξακρίβωση της θέσης των ουράνιων σωμάτων, με βάση τη δεδομένη χρονική στιγμή και τη θέση πάνω στη γη. Στην αστρολογία, ένα ωροσκόπιο διαιρείται σε δώδεκα διαφορετικούς ουράνιους οίκους, που καθένας τους διέπει ένα διαφορετικό τομέα της ζωής. Απλοί αριθμητικοί και γεωμετρικοί υπολογισμοί γίνονται για να βρεθούν οι θέσεις των ουρανίων σωμάτων για επιθυμητές ημερομηνίες και ώρες, με βάση τους αστρονομικούς πίνακες.

Στην αρχαία ελληνιστική αστρολογία, ο πρώτος ουράνιος οίκος του ωροσκοπίου χρησιμοποιήθηκε για να καθοριστεί ο κυρίαρχος. Η Ινδική, Μεσαιωνική και οι περισσότερες από τις σύγχρονες δυτικές παραδόσεις της αστρολογίας φαίνεται να προήλθαν από την Ελληνιστική αστρολογία. Ωστόσο, στη σύγχρονη εποχή, τα αστρολογικά γραφήματα αναφέρονται στο σύνολό της. Η Ωροσκοπική αστρολογία υπήρξε μία από τους πλέον σημαίνουσες και διαδεδομένη μορφή της αστρολογίας σε όλο τον κόσμο, ιδίως στην Αφρική, την Ινδία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Κλάδοι της Ωροσκοπικής Αστρολογίας
Η Ωροσκοπική αστρολογία αποτελείται κυρίως από τέσσερεις κλάδους, που καθένα τους έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Όλοι αυτοί οι κλάδοι χρησιμοποιούν μια μοναδική σειρά από τεχνικές ή βασικές αρχές, σε διαφορετικό πεδίο. Υπάρχει πλήθος υποσυνόλων και εφαρμογών της αστρολογίας με βάση τους τέσσερις βασικούς κλάδους.

  • Γενέθλια (natal) Αστρολογία Κάνει τη μελέτη του γενέθλιου χάρτη ενός ατόμου ώστε να γνωρίζουμε  για αυτόν, καθώς το πώς θα εξελιχθεί η ζωή του.
  • Καταρχική (Katarchic) Αστρολογία Περιλαμβάνει την εκλεκτική αστρολογία  και την αστρολογία γεγονότων. Η πρώτη χρησιμοποιείται για να ανακαλύψει την πιο ευοίωνη στιγμή για την έναρξη μιας επιχείρησης ή την επιχείρηση, ενώ η δεύτερη χρησιμοποιείται για να πάρετε όλες τις πληροφορίες για ένα συμβάν.
  • Ωριαία (Horary) Αστρολογία Χρησιμοποιείται για να απαντήσει σε μια συγκεκριμένη ερώτηση με τη μελέτη του γραφήματος, όπως ήταν, κατά τη στιγμή που τέθηκε η ερώτηση.
  • Επίγεια (mundane) ή την Παγκόσμια (world) Αστρολογία Χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη παγκόσμιων γεγονότων, όπως ο καιρός, οι σεισμοί, η άνοδος και η πτώση αυτοκρατοριών, κ.λπ.

Ζώδια & Ιδιότητες

Συμβατότητες

Δείτε ακόμη Ονειροκρίτης και Όνειρα, Συνταγές Μαγειρικής.